Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karácsonyi parti

Karen Swan
pubblicato da 21. Század Kiadó

Prezzo online:
7,44

A Titok Párizsban szerzjétl

Parti egy elegáns vidéki kastélyban, ahol a visszafogott felszín alatt burjánzanak a titkok és a románcok...

Declan Lorne, az utolsó ír lovag váratlanul jobblétre szenderül. Az si cím vele együtt száll a sírba, birtokán pedig, amely az ország vad, délnyugati partvidékén található, három lánya osztozik. Az idsebb lányok, Ottie és Pip várakozásaiknak megfelelen kapják meg örökségüket, azonban mindenki meglepetésére - és csalódására - a legkisebb lány, a család fekete báránya, Willow örökli magát a kastélyt.

Miért Willow kapta a kastélyt? A három lánytestvér annak idején közel állt egymáshoz, de most elkeseredett küzdelem kezddik. Három évvel korábban, nem tudni, miért, Willow hátat fordított a szüli háznak, Dublinba szökött, és megfogadta, hogy soha nem tér vissza. Így aztán, amikor ripsz-ropsz bejelenti, hogy eladja a kastélyt, Pip és Ottie bosszút fogad: Pip egy lapra tesz fel mindent, hogy biztosítsa a jövjét, Ottie pedig olyan döntést hoz, amely mindhármuk vesztét jelenti.

A fényz karácsonyi partit Connor Shaye, leend tulajdonos rendezi: neki házavató, a három testvérnek búcsúbuli.

A titkaikra azonban sorra fény derül: Ottie, Willow és Pip számára egyetlen kérdés marad - képesek lesznek arra, hogy a jövjüket egyengessék? Ehhez ugyanis egyszer s mindenkorra el kell engedniük a múltat.

Igazi ínyencség... Merüljetek bele!" - Veronica Henry, az Álmaink otthona cím bestseller szerzje

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156122612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karácsonyi parti"

Karácsonyi parti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima