Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kardeimin Hikayesi

Zulfu Livaneli
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,59

Serenad frtnasndan sonra Livaneli'den nefes kesen bir roman

Sakin bir balkç köyünde genç bir kadnn cinayete kurban gitmesiyle balar her ey. Dünyadan elini eteini çekmi emekli inaat mühendisiyle genç, güzel ve merakl gazeteci kzn tanmasna da bu cinayet vesile olur. Kurguyla gerçein kart, duygularn en karanlk, en kuytu bölgelerine girildii hikâye, daha dorusu hikâye içinde hikâye de böylece balar. Modern bir Binbir Gece Masal'nn kaplar aralanr. Ancak bu kez ehrazad erkektir.

Kardeimin Hikâyesi akn mutlulukta ulalacak son nokta olduuna inananlar bir kez daha düünmeye davet eden, aka, akn karmaklna ve tehlikelerine dair nefes kesen bir roman. Her sayfada yeni bir gerçeklii kefedecek, kuku ile kesinliin snrlarnda dolaacaksnz.

Mantksz gibi geliyor ama o sabah uyandmda tuhaf bir haber alacam biliyordum. Karadeniz'in lacivert dalgalaryla ba baa kalm olan bu ssz köyde geçen her gün birbirinin ayns olduu için burada insanlarn heyecanla konuaca olaylara pek sk rastlanmazd. O günün de ötekiler gibi sessizce akp gitmesi gerekirdi ama galiba baka eyler olacakt. O mahmur sabah saatlerinde bir cinayet haberi alacam bilmiyordum elbette ama bir haber gelecekti. Daha yataktan çkmamtm, gözlerim kapalyd, arkalarnda fosforlu çizgiler brakarak yldrm hzyla hareket eden mor tavanlar izliyordum.

Ciltli:

Sayfa Says: 330

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 241

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785944362

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kardeimin Hikayesi"

Kardeimin Hikayesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima