Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U gradu koji je poznat po svome karnevalu postoje dvije vrste taksista: pauci i muhe. Pauci mirno sjede u vozilu i ekaju mušteriju, dok muhe jurcaju gradom i traže svoj plijen. Muha, glavni junak treega romana nagraivanoga kanadskog pisca Rawija Hagea, rodio se u cirkusu, kao djeak ostao je siroe, ali je odrastao okružen ljubavlju dvoje iznimnih ljudi. U njegovu taksiju izmjenjuju se obini ljudi, kriminalci, prostitutke, raznorazni udaci i divne osobe. Dok ih vozi do njihova odredišta, on sluša njihove prie, njihov je ispovjednik i pomaga.

Ali i Muha ima svoje demone, svoje ljubavi, svoje opsesije. On nije obian taksist, on je ljubitelj knjiga, zaljubljen u svoju susjedu i beskrajno lojalan svojim posvojiteljima. Njegovo su pravo i jedinio utoište knjige, složene u sasvim neobinom redoslijedu na beskrajnim policama, knjige kojima se utjee i koje obožava.

U romanu-kaleidoskopu Karnevalu promatramo život i ritam urbanog središta iz vizure nekoga tko ga najbolje poznaje, a tko je uvijek nijemi promatra sa strane. Briljantan pripovjeda, minuciozan i oštrouman, Rawi Hage napisao je roman prepun humora i tuge, životnosti i seksualnosti, roman u kojem se kao na krabulji savršeno iscrtavaju sve ljudske emocije, a koje se najbolje vide na stražnjem sjedištu njegova automobila.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2019

Lingua

EAN-13 9789533580449

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karneval"

Karneval
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima