Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Karnyújtásnyira a boldogság, Új tavasz, Kérdezze orvosát!

Abigail Gordon - Connie Cox - Emily Forbes
pubblicato da HarperCollins Magyarország Kft.

Prezzo online:
5,85

Emily Forbes: Karnyújtásnyira a boldogság
A nehéz gyerekkor és egy válás után dr. Annie Simpson úgy határoz, hogy ezentúl magányosan éli az életét. Hiába ajánlja fel szerelmét a híres és vonzó gyerekorvos, nem meri elkötelezni magát. Aztán amikor Caspar elhagyja a várost, Annie ráébred, hogy elszalasztotta a lehetséget a boldogságra

Abigail Gordon: Új tavasz
Leonie szép, okos és jólelk. Nála jobb nvért nem is kívánhatna a gyerekkórház sztársebésze, dr. Callum Warrender. Csak azt nem érti a doktor, mitl olyan végtelenül szomorú és magányos ez a lány. Vajon miféle titok lappanghat a múltjában, ami gátat vet a boldogságának?

Connie Cox: Kérdezze orvosát!
Ez a címe dr. Eva Veracruz él msorának, amely közérdekldésre számot tartó egészségügyi kérdésekkel foglalkozik. Csakhogy hétrl hétre csökkennek a nézettségi mutatók, ezért a producer meghívja az adásba vendégként a sármos orvost, dr. Mark O'Donnellt. A jókép férfi nem csak a nézket bvöli el

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/05/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634483540

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Karnyújtásnyira a boldogság, Új tavasz, Kérdezze orvosát!"

Karnyújtásnyira a boldogság, Új tavasz, Kérdezze orvosát!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima