Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aki elolvassa ezt a tiszta levegj írást, rádöbben arra, hogy minden során átsüt a valóság. Az író, Katalin történetével az elítéletek, a köznapi ember-telenségek ellen küzd úgy, hogy sorai mögött ott csillog mindig a szeretet és az emberség. Katalin élete a munka, a gond és a lemondás szavakban fejezdik ki legtökéletesebben. A felvilágosult, sikerorientált világban egy olyan törékeny leányalakból formál óriást, aki a mindennapi kötelességteljesítések hse lett, és kemény munkával felneveli testvéreit. Katalin lemond a boldogságáról a mások boldogságáért.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633644720

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Katalin"

Katalin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima