Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kavga Çare Olur mu?-Çocuklar çin Felsefe

Özge Özdemir
pubblicato da Redhouse Kidz Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Gunlerden bir gun Olimpos Da'nda görkemli bir duun töreni vardr. Herkes davet edilmi, bir tek Eris çarlmamtr. Eris gizlice duune gelir ve büyük bir kavga çkarr.

Kavga Çare Olur mu? kitabnda çocuklar, mitolojik bir hikâye üzerinden çatma, sava, bar, sorun çözme, intikam, anlay, uzlama gibi kavramlar tartyor.

Felsefe eitmeni Özge Özdemir'in 9-12 ya aras çocuklarla yuruttuu `Çocuklar için Felsefe' atölyelerindeki tartmalardan yola çkarak kaleme ald her kitap, çocuklara ilgiyle okuyacaklar bir metin sunarak felsefeyi ve eletirel düünmeyi hayata katyor. Kitaplarn içinde yer alan Ezgi Platin'in `harf çizim'leri ise kavramlara elenceli bir yorum getiriyor.

(Tantm Bülteninden)

Resimleyen: Ezgi Platin

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Redhouse Kidz Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786052079973

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kavga Çare Olur mu?-Çocuklar çin Felsefe"

Kavga Çare Olur mu?-Çocuklar çin Felsefe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima