Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yolunu deitirmek, snrlarn dna çkmak, eve farkl yollardan dönmek, ksacas kaybolmak kefetme imkan sunar. Rebecca Solnit edebiyatta, sinemada, haritalarda, doada, renklerde, resimde, fotorafta, arklarda, yollarda ve hatralarnda dolanyor. Kiisel tarihini büyü hikayelerle ilikilendirirken ailesinin göçmen corafyasnda kayboluyor; kaplumbaalarla, vaaklarla, ylanlarla göz göze geliyor; papazlarla, punkçlarla karlayor; dalarla, çöllerle yüzleiyor, Hitchcock'un Vertigo filminden, Keats'in iirinden, Woolf'un günlüklerinden, Dinesen'in hikayelerinden, Yves Klein'n mavisinden, Benjamin'in denemelerinden izleri takip ediyor.

"O halde soru, nasl kaybolunaca. Hiç kaybolmamak, aslnda yaamamaktr ; nasl kaybolunacan bilmemek sizi felakete sürükler Önemli olan bütün dünyay kaybetmek, onun içinde kaybolmak ve bütün bu aamalardan ruhunu bulmaktr."
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 171

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786010844

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kaybolma Klavuzu"

Kaybolma Klavuzu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima