Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kayp Zamanlar

Morpurgo Michael
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,51

Birinci Dünya Sava Hakknda Müthi Bir Roman Masumiyet ve sevgi, cesaret ve korkaklk

"Herkes gitti ve ben nihayet yalnz kalabildim. Önümde uzun bir gece var ve bir saniyesini bile boa harcamayacam... Bu gecenin uzun, hayatm kadar uzun bir gece olmasn istiyorum"

Ama zaman ilerlemektedir ve geçmiiyle ilgili hatrlad her ey , Tommo'yu hayatn sonsuza dek deitirecek olaya biraz daha yaklatrmaktadr.

"Morpugo, okurlarna ulamak konusunda ustadr. Burada unutulmamas veya affedilmemesi gereken olaylardan bahseder... gerçekten unutulmaz"
-The Independent-

"... hem hüzünlü, hem scack... hayatta olmann ne kadar deerli olduunu gösteriyor."
-The Sunday Times-

"Dokunakl, hüzünlü bir at "
-Daily Mail-

(Tantm bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789944698054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kayp Zamanlar"

Kayp Zamanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima