Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

København i fortrolighed

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,14

"Mennesker og brugsting af god kvalitet bliver ofte kønnere af slid og ælde. Det samme gælder byer, hvis de i overvejende grad præges af gode traditioner i den jævne, borgerlige arkitektur. Mange vil finde, at vanrøgt gør bygninger maleriske og mere interessante end de var, da de blev til. Det er nu altid betænkeligt at ville prise forfaldets ynder. Men det er tilladt at glæde sig over alle hæderlige spor af livets værk. Enhver vil have bemærket, at helt nye kvarterer virker underligt sterile. De har det ligesom nye klæder - ingen har endnu hygget sig i dem, og de mange hverdagens vaner har ikke mærket dem. Hvor findes den lille tilfældige fejl, lappen og pletten, den skødesløse ændring?"

Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling er gået på opdagelse i det gamle København bevæbnet med kamera og nysgerrighed. Han giver os et smukt indblik i, hvordan vores hovedstad så ud i 1961, lige fra stemningsfulde baggårde til den gamle slavehandlers hus, bulende bindingsværkshuse og klassiske parker. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003444

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "København i fortrolighed"

København i fortrolighed
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima