Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

«Amazing. Skriven med en charmig stil som kan hålla läsaren "kedjad" ett arbete fullt av spänning». P.Bottega Editoriale Postat den ItaliaStarMagazine tidningen som silvermedalj (#2 position) i bästsäljande böcker i Horror kategorin enligt Stephen King och Edgar Allan Poe ovan. #13 position i de granskade i IBS ranking biblioteken böcker (Mondadori kedja Feltrinelli och Rizzoli) #top100bestseller av Amazon #1 i böcker -> Skräck #1 i fantasi -> storstadsregion -> Skräck #1 Fantasi -> Urban 102.890 sidor läsas på Kindleunlimited (en månad efter publiceringen) 30 000 exemplar som säljs endast i Italien inom en månad efter offentliggörandet översatt till mer än 19 språk över hela världen Vem är vi? "Detta är den fråga som vi vampyrer måste ställa oss den grundläggande frågan. Vi känna närvaron av ondska och Gud. Denna odödlig kropp är ett skal av vad som håller oss, påminner fördömelse oss jordiska varor överlämnande till höja vad vi vakta inuti oss". Crystal reser med sin syster Eveline till fjärran Bagon Rouge. En mörka förflutna obevekligt förföljde de två flickorna, sedan den dag de föddes, för ett brott långt i tid och att den oro under mystiska sätt. Deras plötsliga ankomst kommer att upprota den lugna staden och Adam och Matts liv. Kristall kommer att försöka på alla sätt för att hålla Adam på avstånd, så att hon inte kommer för att ta reda på den verkliga anledningen till att hon och hennes syster har tagit tillflykt i den ödemarken. Men de känslor som börjar att prova för pojken kommer att gå långt utöver hans förväntningar, trots mörkret lurar. Obskura skuggor håller henne bunden till begränsningar som hon inte kan avhålla sig från. Samtidigt fadern Chris i oupphörliga kampen mot rådet och varelser i natten, kommer att vara medveten om en sanning som kan påverka ödet för loppet av vampyrer och människor. En ras född från en kvinnas kärlek och en fullblodsvampyr.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9788827820612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kedjor - Blood Slipsar"

Kedjor - Blood Slipsar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima