Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A harmincas éveiben járó Emily Miller férjét, Danielt, hét hónapja eltntnek nyilvánították. A kétségbeesett feleséget azóta hallucinációk gyötrik, így egyre inkább elmosódik a határ képzelet és valóság között. Emily már éppen megpróbálna továbblépni, amikor egy éjjel kopogtatnak az ajtaján. Ekkor veszi csak kezdetét az igazi tortúra
A szövevényes thrillerek kedveli számára is rengeteg váratlan fordulatot, meglep csavarokat rejt könyv folyamatosan fenn tudja tartani a feszültséget, miközben az utolsó pillanatig nyitva marad a kérdés: ki mozgatja a szálakat, mi a történések mögött rejl valódi indíték.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803734

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kék homály"

Kék homály
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima