Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Odensen kaupunkia halkoo joki, joka ei ole mikä tahansa joki. Joessa on nimittäin kohta, jota kutsutaan kellosyvänteeksi. Syvänteen kohdalla asuu mystinen vesimies, joka näyttäytyy vain harvoin. Vesimiehellä ei ole ketään muuta, jonka kanssa hän voisi jutella paitsi vanha kirkonkello. Mutta miten kello oikein päätyi syvänteeseen vesimiehen seuraksi? "Kellosyvänne" on H. C. Andersenin satu vuodelta 1856. Tanskalaisen kirjailijan ja runoilijan Hans Christian Andersenin (18051875) tuotantoon kuuluu romaaneja, näytelmiä, oopperoita, runoja, matkakertomuksia ja omaelämäkertoja. Andersen on maailmanlaajuisesti tunnettu saduistaan, joita on käännetty lukuisille eri kielille.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Fantasy e magia , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726452198

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kellosyvänne"

Kellosyvänne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima