Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kendine yi Davran Güzel nsan

Beyhan Budak
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,61

Sen kendin için bir ey yapmyorsan kim senin için bir eyler yapacak? Sen kendi yaralarn kendin sarmadan, kim sana yardm edebilir gerçekten? Eer bakalar için önemli olmadn hissediyorsan, ilkönce kendine unu sormalsn: Ben kendim için önemli miyim?

Seninle bir yolculua çkacaz bu kitapla birlikte. Her insann içinde bir salkl bir de salksz bir "ben" vardr. Salksz ben kontrolü devraldnda, insan kendine zarar verir. te bu kitapla çkacamz yolculuun amac, içindeki güzel insana yani salkl bene ulamak.

Bu yolculukta, kayglarnla ba etmek ve kafaya takmamak için hangi yöntemleri kullanabileceini, olumsuz düüncelerini nasl kontrol edebileceini, salkl ilikilerini gelitirirken, sana zarar veren zehirli insanlardan kendini nasl koruyabileceini, hangi alanlarda mücadele etmenin anlaml olduunu, hangi alanlarda hayat ve getirdiklerini kabullenmen gerektiini, içindeki deersizlik hissini nasl yenebileceini ve kendini nasl dönütürebileceini kefedeceksin.

Hazr msn bu yolculua?

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053118381

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kendine yi Davran Güzel nsan"

Kendine yi Davran Güzel nsan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima