Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Elveszve cím regény csak a bntény felderítésének els lépése volt. Rengeteg rejtély maradt, amit Dórának és segítinek meg kell fejteni.

A lebilincselen izgalmas thriller második részében az ügy tovább bonyolódik, és szép lassan rájövünk, hogy valójában nem is sejtjük, mi áll a háttérben

A történet kezdetén, azon a távoli szigeten, hseink feje fölött egyre több viharfelh gylik.

Meg kell oldaniuk a rejtélyt, hogy mi történt Dóra édesapjával, és hogy egy negyven évvel ezeltti paktumnak mi köze van a gyerekek eltnéséhez.

A váratlan helyzetekben mindig felbukkanó kegyetlen, fekete ruhás férfi, úgy látszik, az egész ügy kulcsa lehet, de egyelre senki nem tudhatja, hogy segíteni vagy hátráltatni akarja a nyomozást.

Hogyan folytatódhat a kutatás egy távoli szigeten, ahol váratlanul jelenik meg mindenki, és az ügy egészen új fordulatot vesz? És vajon a Dóra és Puskás nyomozó közt kibontakozó szerelmet mennyire árnyékolhatja be egy politikai összeesküvés, melynek szálai a legbefolyásosabb emberekig vezetnek?

Létezik kiút, amikor egy egész ország rendrsége a nyomodban van?

Hidasi Judit Elveszve cím könyvének folytatása egy anya lelkének legmélyebb bugyraiba vezet minket.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Álomgyár Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155875472

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Keresés"

Keresés
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima