Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ha valaha is eltndtél, miért szereted a szomorú zenét Ha egy ess nap megvigasztal, vagy ihletet merítesz belle Ha erteljesen hat rád a zene, a mvészet, a természet és a szépség akkor a keserédességben magadra ismersz. A szomorúság a szupererd! A veszteség és a mulandóság életünk elkerülhetetlen és fontos részei. Elengedhetetlenek a szerelemhez, a növekedéshez vagy épp a mvészethez. És mégis milyen ritkán ismerjük el a negatív érzelmeinkben rejl értékeket! Susan Cain legújabb mvében a keserédes lelkiállapot felé irányít minket, amely egyben annak belátása is, hogy a fény nincs árnyék nélkül, élet halál nélkül az édes és a keser egymásnak örök párjai. A keserédes állapot a bánatra és a vágyakozásra való hajlam, amelynek csendes ereje segít túllépni személyes és kollektív fájdalmainkon. Ha nem ismerjük el saját szívfájdalmunkat, akkor Cain szerint végül mi magunk okozhatunk akaratlanul is hasonló fájdalmakat másoknak, mi válhatunk bántalmazóikká, elnyomóikká vagy elhanyagolóikká. De ha megértjük, hogy minden ember ismeri a veszteséget és a szenvedést, akkor képesek leszünk egymás felé fordulni. A szerz a kutatás, a történetmesélés és személyes visszaemlékezései eszközeivel mutat rá, miért élünk át bánatot és vágyódást, és hogyan vezet a keserédesség befogadása a kreativitáshoz, a kapcsolódáshoz és a transzcendenshez. A mélyreható viszálykodás és egyéni szorongások korában a Keserédes megrendít és váratlan eszközökkel hoz minket közelebb egymáshoz. A Keserédes a szívednél fogva ragad meg, és nem ereszt." - Brené Brown, A tökéletlenség ajándéka szerzje. Susan Cain leírta és igazolta a létezésemet." - Glennon Doyle, az Untamed szerzje. Ragyogó óda az emberi létállapot szépségéhez." - Adam Grant, a Gondold újra! szerzje. 2022 egyik legjobban várt könyve." - Oprah Daily.

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Open Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635721016

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Keserédes"

Keserédes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima