Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Millaista elämää citykettu mahtaa viettää, ihmisiltä piilossa?Kesäpuiston kettu on oikea citykettu. Kun pimeä laskeutuu, se lähtee herkuttelemaan roskapöntöille. Joskus niistä voi löytyä jopa grillattuja kanankoipia! Mutta kesäpuiston ketulla on kuitenkin iso ongelma. Kuinka saada taivuteltua myös tyttöystävä cityketuksi? Tyttöystävä kun viihtyy mieluummin metsien keskellä kaupungin sijaan.Kesäpuiston kettu on valloittava eläinaiheinen lastenkirja Ritva Toivolalta. -

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport » Narrativa

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2022

Lingua Finlandese

EAN-13 9788728432679

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kesäpuiston kettu"

Kesäpuiston kettu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima