Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ketten háromfelé

Deliága Éva
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
5,23

Hogyan kell jól" válni, hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek? A válás soha nem csak a két szült érinti, mindig hatással van a gyerekekre is. A 13 és fél éves Szonja egyre szélsségesebb megnyilvánulásai miatt a válófélben lév szülk pszichológushoz fordulnak. A kötetben végigkísérhetjük a két éven át tartó integratív gyermekterápiát és a szülkonzultációkat. Megtudhatjuk, hogyan lehet úgy válni, hogy a gyerek a legkevésbé sérüljön, valamint azt is, mi számít normálisnak kamaszkorban, és miként lehet jó érzelmi kapcsolatot ápolni egy apatikus vagy lázadó kamasszal. A könyv sok tanulsággal szolgál azoknak a szülknek, akiknek a gyereke serdülkorba lépett, illetve akikben felmerült a válás gondolata. Szonja üzenete szüleinek elgondolkodtat. Harag, sértettség, otthoni feszültségek. Nehéz a kamasz lány helyzete, hiszen apjára és anyjára is haragszik, k meg ráadásul egymásra is. Ilyenkor a szülk sokszor a saját indulataikkal és fájdalmukkal vannak elfoglalva, és kevésbé gondolnak bele abba, hogy ezzel mit okoznak gyermekük lelkében. Fontos tudatosítani a szülkben, hogy amire k hónapok, évek óta készülnek, az a gyerek számára váratlan lehet."

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Pronto soccorso e Sicurezza domestica , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Pronto soccorso, salute e sicurezza

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633046517

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ketten háromfelé"

Ketten háromfelé
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima