Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kevin de Vampier - Een heel helse heks

Matt Brown
pubblicato da Park Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

Kevin is nog enthousiaster dan ooit, omdat hij nu eindelijk het Doodsangstfestival gaat bezoeken. Dit keer gaat hij met zijn nieuwe beste vriendin Susie en de zeldzame draak Gerard. Misschien winnen ze zelfs de eerste prijs voor beste act. Ze zitten een tikkeltje in tijdnood, dus ze moeten de korte route door het Wilde Woud nemen. Niemand woont in het Wilde Woud, behalve een extreem gemene heks die wat problemen zou kunnen opleveren. Als gewoon niemand iets eet uit het bos en iedereen in de rijtuigen blijft, komt het goed. Toch?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità » Sport e Tempo libero » Attività manuali

Editore Park Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789464042955

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kevin de Vampier - Een heel helse heks"

Kevin de Vampier - Een heel helse heks
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima