Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kielletty suhde

Nathan Everett ei voinut uskoa sitä. Hänellä oli poika! Kilpailevan öljyalan yrityksen omistajan tyttären Ana Birchin kanssa, jonka hän oli jättänyt puolitoista vuotta sitten. Nathan ei ollut koskaan ajatellut hankkivansa lapsia, ja suhteen paljastuminen kilpailijayhtiön tyttäreen romuttaisi hänen haaveensa Western Oilin pääjohtajuudesta. Miten Nathanin elämästä oli äkkiä tullut niin monimutkaista? Ja ennen kaikkea: miten hän järjestäisi sen riskeeraamatta ylennystään... ja sydäntään?

Irlantilainen veri

Ronan Connolly on kiivas ja kiihkeä irlantilaismies, joka ymmärtää intohimon ja seksin, mutta jolle rakkaus on pelkkä kirosana. Mutta kuten jokaisen, myös hänen tielleen ilmestyy se yksi henkilö... nainen, jota hänen on vaikea ohittaa. Mutta jääräpäisenä miehenä Ronan tekee niin yhtä kaikki - kunnes se kaikki paiskataan hänen silmilleen. Lopulta jopa Ronan käsittää, ettei voi päästää Laura Pagea (niin, se on naisen nimi) luotaan. Mutta miten pitää jääräpäinen ja temperamenttinen Laura luonaan riskeeraamatta sydäntään?

Yhtälö on mahdoton... minkä Ronankin saa lopulta - onnellisesti - huomata!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2014

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150751123

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kielletty suhde / Irlantilainen veri"

Kielletty suhde / Irlantilainen veri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima