Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy lebilincsel esszékötet rengeteg témáról - a mvészettl és mvészektl az álmokig, mítoszokig és emlékekig - a New York Times bestsellerszerz Neil Gaiman mélyre hatoló, szórakoztató és egyéni stílusában.

Neil Gaimant, aki éles szem megfigyel, gondolatébreszt kommentátor és szorgalmas mesterember, már régóta nagyra tartják éles intellektusáért és meghökkent képzeletéért, amelyek népszer mveit áthatják. A Kilátás az erkélyrl cím kötet most elször együtt mutatja be hatvan kiemelked nonfiction írását. Ebben a gazdag válogatásban analitikusan, de játékosan, ékesszólóan, mégis értheten érdekldési körök és témák széles skáláját találjuk, úgymint: régi és kortárs szerzk; zene; történetmondás; képregények; könyvesboltok; utazás; mesék; Amerika; ihlet; könyvtárak; szellemek. Ehhez jön még a címadó darab, mely hol meghatóan, hol öngúnnyal a szerz élményeit meséli el a 2010-es Oscar-díjkiosztó gálán Hollywoodban.

Az éles, gunyoros, szellemes és bölcs kötet azokat a kérdéseket és témákat taglalja, melyek a legjobban érdeklik Neil Gaimant, ezáltal bepillantást kínálnak korunk egyik legméltatottabb, legkedveltebb és legbefolyásosabb mvészének fejébe és szívébe.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192183

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kilátás az erkélyrl"

Kilátás az erkélyrl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima