Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Kingfisher Hill-i gyilkosságok

Sophie Hannah
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,41

Hercule Poirot levelet kap a Kingfisher Hill egyik fényz villájában él Richard Devonporttól. A fiatalember arra kéri a mesterdetektívet, hogy mentse meg halálra ítélt menyasszonyát, aki beismerte, hogy megölte Richard bátyját, Franket. Poirot-nak több rejtéllyel is szembe kell néznie: egy ismeretlen ifjú hölgy bevall neki egy gyilkosságot, egy másik, zavart viselkedés n pedig azt állítja, hogy az élete veszélyben forog. A nyomozó ez alkalommal is Catchpool felügyelvel az oldalán igyekszik megválaszolni az egyre szaporodó kérdéseket.

Ki ölte meg Franket? És miért kellett meghalnia? Kit ölhetett meg az ismeretlen ifjú hölgy? Milyen szerepe van a bnügyben az Éjféli találkozó cím regénynek?

A rejtélyek megoldásához Poirot-nak igencsak meg kell dolgoztatnia a kis szürke agysejtjeit

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634795773

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Kingfisher Hill-i gyilkosságok"

A Kingfisher Hill-i gyilkosságok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima