Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kinyas ve Kayra

Hakan Gunday
pubblicato da Doan Kitap

Prezzo online:
1,98

Kinyas ve Kayra

Hakan Günday'n ilk kitab olan "Kinyas ve Kayra", pek çok okuyucu ve eletirmen tarafndan tam not almay baarm bir roman olarak karmza çkyor. Baarl betimlemelerinin yan sra, yaln ve gerçekçi anlat tarzyla da ünlenen yazar; bu kitab ile yeralt edebiyatnn hatr saylr isimlerinden biri haline geliyor. Roman 3 bölüm ile kurgulayan Günday, içerisinde bolca felsefi öeler barndran, paradokslar kuran ve olaylar birbiri ardna çözülen düümlere balayan bir hikaye ile okuyucular karlyor.

Çocukluktan bu yana arkadalklar süre gelen iki karakterin anlatld kitap, Afrika'dan Amerika'ya ve son olarak da Türkiye'ye uzanan yolculuklarna yer veriyor. Bolca suçun, cinayetin ve cinselliin yer ald roman, sizi sürükleyici bir hikayenin içerisine dahil ederken; Hakan Günday hayranlnza dur diyemeyeceksiniz!

Afrika'dan Türkiye'ye Uzanan Bir Yolculuk

Roman, Kinyas ve Kayra'nn Afrika'daki yaamlarnn anlatld ksm ile balar. Bu iki arkada, Afrika'da suçtan suça karmaktadr. Hrszlk, cinayet, içki, kumar ve hatta tecavüze varan suçlarnn ard arkas kesilmez. Karakterlere bakldnda ise açkça hayattan duyduklar kin ve nefret ile kaybettikleri inançszlk göze çarpmaktadr. Bu sebepledir ki oldukça hzl yaayan bu iki arkada, suç ilemekten de kendilerini alkoymazlar.

Bir gün, beraber bir banka soymaya karar veren iki kafadar, soygunda baarl olup yüklü miktarda paraya sahip olurlar. Ancak Kinyas, Kayra'ya sadk kalmaz ve paralar alp kaçar. Kayra artk yalnzdr ve kendisine farkl bir yol çizecektir. Bu esnada Türkiye'ye dönme karar alr. Ancak hiçbir ey geride brakt gibi deildir. Ailesi, evi ve çevresi bir anda deien Kayra, yeni yaamna ayak uydurabilecek midir? Ya Kinyas? Onunla yeniden karlamalar nasl olacaktr? Peki Kinyas ve Kayra, kendilerini bekleyen sona hazrlkl mdrlar?

Bunlar Biliyor muydunuz?

Hakan Günday'n 2000 ylnda yaynlad "Kinyas ve Kayra", 3-4 ylda tamamlanabilmitir. Yazarn, roman kaleme ald ilk yllarda henüz lisede okuduu bilinmektedir.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Yeralt edebiyatnn öne çkan tüm eserleri burada! Hemen kategorilerimizi inceleyin, merak ettiiniz kitaplara indirimli fiyatlarla sahip olun.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785860167

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kinyas ve Kayra"

Kinyas ve Kayra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima