Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kiralk Canavar

Andreas Steinhofel
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
0,98

Edebiyatseverlerin zihninde "derin" bir iz brakan "Rico ve Oskar" serisinin ödüllü yazar Andreas Steinhöfel'den, sevginin kar konulmaz gücü üzerine kaleme alnm olaanüstü bir kitap! Büyüdüünde ünlü bir opera sanatçs olmay hayal eden Gianna'nn hayatta iki büyük tutkusu vardr: Avaz çktnca (hatta günün birinde u bardak kran mehur ince do'yu bile çkararak) arya söylemek ve doyasya korku filmi seyretmek.

Sesi zarar görmesin diye yaz k boynuna takt krmz atksyla dikkatleri üzerine çeken Gianna'nn duyulmasndan en çok korktuu srr ise annesinden ve babasndan gizli gizli gece yars evden kaçarak ay altnda ark söylemesidir. Operaya ve korku filmlerine doyamayan küçük divamz için hayat, evden kaç maceralaryla çok daha elencelidir. Tabii; yine bu gecelerden birinde korkunç bir canavarla karlamasn saymazsak eer!.. Bu canavar tpk çok severek izledii korku filmlerindeki gibi simsiyah, krmz parlayan iri gözlere sahip ve kocamandr. Üstüne üstlük Gianna'nn en büyük korkusunun ne olduunu bilmekte ve onu bununla tehdit etmektedir. Acaba canavar bu gerçei kimden ve nasl örenmitir?

Etrafna saçt dehete ramen cesur dostumuzu bir türlü etkisi altna almay baaramayan canavar göründüünden çok daha ürkünç olabilmek için bir eyler yapmaldr. Oysa Gianna kalbi ta tutan bu canavarn yüreini stacak yolun nereden geçtiini çok iyi bilir.

Steinhöfel'in kalbi talamaya yüz tutanlara ithaf ettii Kiralk Canavar, sevginin gücüne inanmann korkulara boyun emekten çok daha anlaml olduunu savunarak, ebeveyn-çocuk ilikileri üzerine sorgulamalarla dolu düünsel bir yolculua davet ediyor okurlarn.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 104

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 57

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Tudem Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789944698276

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kiralk Canavar"

Kiralk Canavar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima