Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Király! - A magyar uralkodók véresen komoly históriája

Benedek Szabolcs
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
6,26

Az egyiket megvakították, a másik ellen a saját apja viselt háborút, a harmadikat a felesége nyaggatta, hogy szerezzen már egy nyamvadt koronát, a negyedik a férje helyett is hordta a nadrágot, amíg amaz titkos gylésekre járt. Volt köztük alacsony és magas, okos és buta, jó fej és tökfej, tökös magyar és nyápic külföldi - s persze nyápic magyar és tökös külföldi is. Emberek voltak - bár néha túlságosan is, olykor pedig tán nem eléggé. Esendek, mint mi mindannyian. Bizonyára k is egy csomó hülyeséget kiposztoltak volna magukról, ha lett volna rá lehetségük. Hogy milyenek is voltak k ötvenketten, Magyarország uralkodói, ezt szeretné nektek megmutatni ez a kis könyv.

A kötethez Lakatos István készített rajzokat.

Kategória: Gyermek és ifjúsági, Történelem

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Storia e mitologia , Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634796848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Király! - A magyar uralkodók véresen komoly históriája"

Király! - A magyar uralkodók véresen komoly históriája
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima