Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kissa joka osasi tehdä takavoltin

Mikko Samulinen
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Palikka, Faagerholmi, Apro ja Punttu ovat parhaita ystäviä. Usein he kokoontuvat Apron luokse viettämään aikaa. Eräänä päivänä Apron isä kertoo pojille tarinan kissasta, joka osaa heittää takavoltin. Pojat ovat hämillään Apron isä ei ikinä valehtele! Pian pojat päättävät ottaa kissan tapauksesta selvää. He lähtevät tapaamaan kissan omistajaa. Mutta löytävätkö he mystistä kissaa?Kun pihalta kuuluu vihellys, poikaporukan on aika kokoontua yhteen. Mitä on tapahtunut tällä kertaa? Sarjassa seurataan Faagerholmin, Palikan, Apron ja Puntun vallattomia ottamuksia.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di sport » Narrativa

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/04/2022

Lingua Finlandese

EAN-13 9788728004609

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kissa joka osasi tehdä takavoltin"

Kissa joka osasi tehdä takavoltin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima