Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kistan pa herrgardsvinden

Elsa Beskow
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

En samling fantastiska och mysiga berättelser och illustrationer av folkkära Elsa Beskow! Vilken möbel skulle du vilja vara? Det funderar berättaren pa "Kistan pa herrgardsvinden". Ett skap, en säng eller kanske en soffa? Nej, en kista pa vinden! En kista som förvarar gamla, fina saker. I "En aprilsaga" kommer äntligen April pa besök! April ropar fram blasipporna, schasar bort Kung Vinters hjälpreda och välkomnar fru Sol. Samlingen innehaller ocksa berättelserna "Vindskackeby", "Den lilla rosenbönan", "Trollet som ville bli prinsessa", "Alltings grundorsak", "Lilla rattan Pip", "Var är mina fem sma gra ullgarnsnystan?", "När Lasse skulle börja skolan", "Stortrollet och lilltrollet" och "Sagan om den vetgiriga hönan". -

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Racconti

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/10/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031903

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kistan pa herrgardsvinden"

Kistan pa herrgardsvinden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima