Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eer baarl olup, hedefinize ulamak istiyorsanz, kesinlikle bu kitaba ihtiyacnz olacak. nsanlarn bu kitab ellerinde tutmasnn birçok farkl nedeni olabilir. Örnein; mükemmel bir program tasarlamak, internetten para kazanmak, var olan müterilerini ikiye katlamak, pasif bir gelir elde etmek, aktif piyasada bir uzman olmak ya da müterilerinizi daha da memnun etmek istiyor olabilirsiniz. Eer bu sebeplerden bir tanesi için bu kitab okuyorsan, elimde baarl olman için pek çok öneri var. Bunun, senin % 100 baar salamana yardmc olacan söyleyebilirim, bu yüzden bir gün 5-6 saat çalarak devaml pasif gelir ile para kazanmay hak ediyorsun. Bu Kitapta hereyi sana anlatyorum.

Dettagli

Generi Informatica e Web » IT & Imprese Web , Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialità¿ » Lavoro » Orientamento e Formazione Professionale

Editore Hakan Uytan

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/04/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230003834541

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kitap Yazarak Para Kazanmak"

Kitap Yazarak Para Kazanmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima