Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1965'li yllarda yirmi ila otuz yalarnda olanlar felsefi alandaki birçok öretmenlerle karlama ansna sahip oldu. Sartre, Cangulhem ve Lacan gibi daha yal olanlar hala ldar, Althusser gibi biraz daha genç olanlar çalmalarn sunmaya balarken, Deleuze, Foucault, Derrida gibi yeni bir nesil arenaya giriyordu.

Tüm bu ustalar bugün öldü. Felsefi sahne krk yl urala önümüze konmu sorulara nasl bal kalnacan bilen, yeniyi kendi dilleriyle yeniden formüle edebilen ve taviz vermeyen genç ve yallarn dnda büyük ölçüde sahtekarlar tarafndan dolduruldu. Bu kitapta, asil ve savaç gibi hep insanlk d bir kelime olan "felsefe"nin anlamn atfetmeye borçlu olduum bu insanlarn kaybolduu yllarn ansn ve analizini bir araya getirdiimi düünüyorum.

Felsefe Kant'n dedii gibi bir sava alandr, ben açk ve basit kyaslamalardan yana hiç olmadm. Ama bugünkü medyatik saysz "filozof"u göz önünde bulundurursak, bu kitapta ad geçen bütün filozoflar sevdiimi söyleyebilirim. Evet onlarn hepsini seviyorum!
-Alain Badiou-

"Platon ya da Hegel'e benzer biri burada, aramzda dolayor!"
-Slavoj Zizek-

"Yaayan filozoflarn en önemlilerinden biri."
-Joan Copjec-
(Tantm Bülteninden)

Ciltli:

Sayfa Says: 192

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 123

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000692425

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Küçük Panteon"

Küçük Panteon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima