Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Klassicisme i Fyn

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,59

Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling har rejst omkring på Fyn med sit kamera for at finde de smukkeste og mest karakteristiske bygninger inden for klassicismen. Han fortæller om den spændende arkitektoniske retning og dens historie på Fyn og viser os alt fra små fine havepavilloner til store overdådige herregårde. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali » Storia dell'architettura , Arte Beni culturali e Fotografia » Fotografia » Fotografia, altri titoli

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726003215

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Klassicisme i Fyn"

Klassicisme i Fyn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima