Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Klauw van de valk

Wilbur Smith
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

De meester van de Afrikaanse avonturenroman Als missionaris en ontdekkingsreiziger Fuller Ballantyne tijdens een reis door Afrika verdwijnt, gaan zijn kinderen Zouga en Robyn naar hem op zoek. De twee raken verzeild in gevaarlijke avonturen en moeten om te overleven hun donkerste demonen aanpakken. Klauw van de valk maakt deel uit van de Ballantyne-serie over het veelbewogen leven van de familie Ballantyne van 1860 tot 1980 in Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Internationale bestseller 'Als je van beeldende en ongecompliceerde actie houdt, dan is Smith wat je zoekt' - Sunday Express

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789401600590

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Klauw van de valk"

Klauw van de valk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima