Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Klädesplagg mot kvinnor

Anne Boyer
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
11,44

»En bok som skänker enorm kraft.« The New York Times

Anne Boyers Klädesplagg mot kvinnor hör till sensationerna i de senaste årens amerikanska poesi. Ett monument byggt på känslan av att vara allt annat än ett monument. Ur trasorna av en Kansas-mors liv framträder en väv som vidgar uppfattningen om vad poesi och memoar kan vara.

ANNE BOYER [född 1973] är en amerikansk författare. Hon tilldelades 2020 års Pulitzerpris i kategorin General Nonfiction för The Undying och har även mottagit bland annat Cy Twombly Award och 2018 års Whiting Award. Med Klädesplagg mot kvinnor introduceras Anne Boyer för första gången på svenska.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178934461

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Klädesplagg mot kvinnor"

Klädesplagg mot kvinnor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima