Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ova knjiga vokabulara sadrži više od 3000 bengalskih rijei i izraza grupiranih prema temi kako biste lakše odabrali što ete prvo nauiti. Povrh toga, druga polovina knjige sadrži dva odjeljka s kazalima koji se mogu upotrebljavati kao osnovni rjenici za traženje rijei na bilo kojem od dva jezika. Sva tri dijela zajedno ine ovo izvrsnim izvorom za uenike svih razina.

Kako se služiti ovom knjigom bengalskog vokabulara?
Niste sigurni gdje poeti? Predlažemo da najprije proete poglavlja s glagolima, pridjevima i izrazima u prvom dijelu knjige. To e vam dati odlinu osnovu za daljnje uenje i sasvim dovoljno bengalskog vokabulara za osnovnu komunikaciju. Rjenici u drugoj polovini knjige mogu se upotrebljavati kad god je to potrebno za traženje rijei koje ujete na ulici, bengalskih rijei iji prijevod želite znati ili jednostavno za uenje nekih novih rijei abecednim redom.

Neke završne misli:
Knjige vokabulara postoje stoljeima te kao i mnoge druge stvari koje postoje dugo vremena, nisu baš moderne i pomalo su dosadne, ali obino dobro funkcioniraju. Zajedno s osnovnim dijelovima bengalskog rjenika, ova knjiga bengalskog vokabulara odlian je izvor koji e vam pružiti potporu tijekom procesa uenja i osobito je praktina u trenucima kada nema interneta za traženje rijei i izraza.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Pinhok Languages

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/06/2019

Lingua

EAN-13 6610000185184

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Knjiga bengalskog vokabulara"

Knjiga bengalskog vokabulara
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima