Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Knjiga mojih života

Aleksandar Hemon
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
11,90

Životi Aleksandra Hemona zapoinju u Sarajevu, tada mirnom jugoslavenskom gradu u kojem se djeakov život vrti oko ulinog nogometa i arki s djecom iz susjedstva, natezanja sa sestrom te putovanja u inozemstvo s ocem inženjerom-pelarom. Mladenaki i studentski život nastavlja se u više-manje generikoj pankerskoj buntovnosti, pokušajima provokacije sistema amerikom glazbom, amaterskom poezijom i entuzijastinim novinarstvom. Zatim, zatekavši se sluajno u Chicagu, izdaleka promatra kako u Sarajevu izbija rat i grad završava pod opsadom. Roditelji i sestra bježe, ostavljajui za sobom sve što su ikad poznavali; sâm Hemon zapoinje novi život, osniva vlastitu obitelj u dalekom, prekooceanskom gradu.

No ipak nije rije o pukoj memoarskoj prozi. Knjiga mojih života, autorova prva ne-fikcijska knjiga, prkosi konvencijama i oekivanjima. Ona je efektna ljubavna pjesma barem dvama razliitim gradovima: potresna oda korijenima i obiteljskim vezama; srana posveta novom svijetu koji je prihvatio kao svoj i njime posvuda rasutim, manje ili više izblijedjelim tragovima prošlog.

Poklonicima Hemonove fikcije Knjiga mojih života naprosto je nezaobilazno štivo; onima koji ga još ne poznaju ona je savršen uvod u jednog od velikih pisaca današnjice.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2016

Lingua

EAN-13 9789533048635

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Knjiga mojih života"

Knjiga mojih života
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima