Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mordet pa en ung prostitueret og fundet af et efterladt spædbarn pa den samme vinteraften indleder en urovækkende efterforskning for kommissær Kim Stone. En, der stiller hende ansigt til ansigt med en person fra hendes egen forfærdelige barndom. Da endnu tre sexarbejdere i Black Country bliver myrdet hurtigt efter hinanden, pa stadig mere bestialske mader, forstar Kim og hendes hold, at det første drab ikke var noget enkeltstaende overfald udført i raseri. I stedet gar en forskruet seriemorder malrettet efter de svageste. Samtidig begynder eftersøgningen efter den desperate kvinde, der forlod sit lille barn pa politistationen. Men det, der ved første øjekast ligner en tragisk historie om et forladt barn, tager snart en mere dyster drejning. Da endnu en ung kvinde forsvinder, fører de to efterforskninger holdet ind i en skræmmende, skjult verden, og den endelige konfrontation bringer Kims liv i fare, da hemmeligheder fra hendes fortid kommer frem i lyset. Kim kæmper mod sine egne dæmoner, men kan hun samtidig standse morderen, før endnu et liv gar tabt?

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Jentas

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/09/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788771078961

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Knuste knogler"

Knuste knogler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima