Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Könyörtelenek

Jan Guillou
pubblicato da Animus Kiadó

Prezzo online:
6,11

A vidéki internátus diákközösségét a kíméletlen erszak, a gyengébb megalázásának kultusza uralja. A fhs, Erik számára azonban ez nem újdonság. A nevelapjától kapott verések otthon mindennaposak, és korábbi iskolájában is a nyers fizikai ertl függött a pozíciója. Mint problémás gyerek", ebbl a környezetbl kerül a bentlakásos intézménybe, mintegy utolsó esélyként. Új barátjával, Pierre-rel kétségbeesetten próbálják megérteni a gonosz természetét, és keresik a megoldást, miként lehet legyzni úgy, hogy k maguk nem válnak gonosszá. De vajon le lehet küzdeni az erszakot erszak alkalmazása nélkül?

Az író saját ifjúkori élményeit is megörökít regény - amely A legyek ura és az Iskola a határon cím mvekkel mutat rokonságot - klasszikussá vált Svédországban.

A könyvbl film is készült, amelyet 2004-ben a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra is jelöltek. A borítón a szerz ifjúkori arcképe látható

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Animus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/05/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633244173

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Könyörtelenek"

Könyörtelenek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima