Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kendine, kendini yazmak için yazar bulan hikayeler, yerin yedi kat altna açlan kapaklar, saat çiçekleri, kum zambaklar, eksik kemikler, eksik arklar Pek allmam, fantazmatik bir boyuta davet ediyoruz sizi. Gerçek ile düün rol karmaasna girdii bu labirentvari boyuta psikanalitik gözlüklerinizle girmenizi tavsiye ederiz. Zira, zihnin tüm katmanlarnn birbirine sakince temas ettii bu kitapta, gerçeklik ile ilgili bildiiniz her eyi unutmanz gerekecek. Zaten Freud "gerçeklik rüyalarn arln tayamayanlar içindir" dememi miydi? 2008 Yunus Nadi Edebiyat Ödülü'ne deer görülen Komi ve Kemikler imdi yeniden basld, edebiyatn karanlk kylarn sevenler için ...

"Yusuf Atlgan'n edebiyat akrabalar kimlerdir diye düünüyordum ki, genç bir yazar ilk kitab Komi ve Kemikler ile parmak kaldryor: Gönül Çolak'tr bu."
-Ahmet Telli-

"Kim ne derse desin hamurunda var; mayas salam bir öykücü... Öykülerse tam anlamyla bir usta ii."
-Tark Dursun K.-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 90

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785979166

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Komi ve Kemikler"

Komi ve Kemikler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima