Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kommandør Hornblower. Bind 2

C.S. Forester
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,59

Efter Hornblowers skib Sutherland blev skudt i sænk af franskmændene, blev han og hans besætning taget som krigsfanger. Nu er han på vej til Paris med to af sine bedste mænd, og ingen af dem har i sinde at lade franskmændene bestemme deres skæbne. Da fangevognen kører fast i en snestorm, ser de tre mænd deres snit til at stikke af. Hornblower ved, at han først er i sikkerhed, når han er hjemme i England, men han aner ikke, hvilken tragedie der venter ham, hvis han når frem.

Andet bind af "Kommandør Hornblower" er ottende bog i seriens indre kronologi.
Serien om den engelske søofficer kaptajn Hornblower tager os med tilbage til Napoleonskrigene og fortæller historien om den søsyge matros, der ender med at blive en vaskeægte søhelt i den engelske flåde. Bøgerne er blevet filmatiseret flere gange og har opnået stor popularitet verden over. C.S. Forester (1899-1966) var pseudonymet for den britiske forfatter Cecil Louis Throughton Smith, der blev kendt for sine fortællinger om krig til søs. Hans bogserie om den royale søofficer Horatio Hornblower blev oversat til en lang række sprog og gjorde ham meget populær. I 1951 blev hans bog "The African Queen" filmatiseret med Katherine Hepburn og Humphrey Bogart i hovedrollerne.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura » Storie di guerra » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Avventura

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788771744804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kommandør Hornblower. Bind 2"

Kommandør Hornblower. Bind 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima