Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Året er omkring 1497. Mikkel Thøgersen er en ulykkelig sjæl. Han er startet med at studere, men har ikke gejsten, og held i kærligheden har han heller ikke. En række skæbnesvangre beslutninger sender ham de næste mange år rundt i Norden i militærtjeneste, hvor han på nært hold oplever kong Christierns storhed og fald.

En historie om slægters gang, menneskers jagt på lykken, og vejene og afvejene dertil.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Pilgaard Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788793997752

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kongens Fald"

Kongens Fald
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima