Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Konger og dronninger

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
1,21

I dag har konger og dronninger ikke særlig stor magt - deres gøren og laden har ofte størst betydning for sladderpressens kulørte forsider. Men tidligere kunne den kronedes herskers personlighed, begavelse og ambition kaste et land ud i blodig krig, føre til samlingen af stærke riger eller kontakter med nye dele af verden. En kvinde på tronen var uhørt i Europas middelalder. Alligevel lykkedes det en dansk kongedatter at vinde sig hele tre riger og samle dem i en union. Takket være kløgt og styrke blev Margrete sidst i 1300-tallet den meste magtfulde person i Nordens historie. Godt hundrede år efter hendes død overtog Christian 2. det samlede Norden. Kongen var brutal, manipulerende og og fik rodet sig ud i en magtkamp med Gustav Vasa. Den unge svenske adelsmand og oprørsleder var af samme støbning som den danske konge - benhård og skruppelløs. De to dødsfjenders magtkamp trak et blodigt spor gennem Norden. Også på den engelske trone har været i hænderne på manipulerende og magtfuldkomne mænd. Ægteskabet med dronning Katarina måtte være imod Guds vilje. Sådan konkluderede den engelske kong Henrik 8., fordi hans hustru gennem 20 år ikke har skænket ham en søn. Kongen frygter for slægten Tudors beståen og kræver skilsmisse. For at være helt sikker på retssagens udfald bøjer han loven, forfalsker beviserne og køber dommerne. Hør her historierne om 18 konger og dronninger, deres nederlag, sejre - og elskerinder. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia moderna (1450-1700 ca.) » Storia medievale » Storia contemporanea (1700-1900 ca.) » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia militare

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/02/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726707908

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konger og dronninger"

Konger og dronninger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima