Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Koning Winter valt in het water

Natascha Stenvert - Pieter Feller
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Kolletje neemt haar rood-witte toversokken altijd mee. Als ze die aantrekt en haar naam 'Katharina Orselia Laetitia' zegt, gebeuren de wonderlijkste dingen. Met Dirk beleeft ze allerlei avonturen. Kolletje neemt haar rood-witte toversokken altijd overal mee naartoe. Als ze die aantrekt en haar naam 'Katharina Orselia Laetitia' zegt, gebeuren de wonderlijkste dingen. Samen met haar vriendje Dirk beleeft ze allerlei avonturen. Het is winter en het regent veel. Kolletje maakt zich zorgen over Sinterklaas. Glijdt hij straks niet uit over de daken? Op school hebben ze een winterhoek met ijsschotsen gemaakt. Brenda, Sanne en Kolletje mogen met de nieuwe pinguïnpakjes spelen. Dat wil Patrick Poeptoeter ook wel, maar hij moet op zijn beurt wachten. Hij vindt die pakjes ineens niet leuk meer en gooit een nepsneeuwbal naar de meisjes. Stomme poeppinguïns!

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni » Narrativa » Storie da ridere » Narrativa

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024573219

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Koning Winter valt in het water"

Koning Winter valt in het water
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima