Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Konsantrasyon Adm Adm Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet

Mouni Sadhu
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
1,32

Ortalama bir insan rüzgârda savrulan ince bir yaprak gibidir, zihni nereye sürüklerse oraya gider. ki dakika sonra ne düüneceini, hangi duygunun etkisi altna gireceini bilemez. Oysa amaç ister ruhani, ister maddi olsun, hedefine gitmek isteyen insann ataca ilk adm zihinsel ve duygusal hâkimiyettir.

Elinizdeki kitap konsantrasyon konusunda bugüne kadar yazlm en iyi eserlerden biri olarak biliniyor. Okuyucuya en çok ihtiyaç duyduu teorik bilgileri vererek onu pratik çalmalarla adm adm mutlak zihin hakimiyetine götürüyor. Büyük bir keyifle okuyacanz bu kitab sonuna kadar etüt ettiinizde, önünüzde bilmediiniz dünyalar açlacak, yeni gelitirdiiniz duyularnzla istediiniz hayatn size gelmesini salayabileceksiniz. Çünkü;
"Zihin acmasz bir efendi, fakat sadk bir köledir."
H.B.Blavatsky

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 138

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Hermes Yaynlar

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785896593

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konsantrasyon Adm Adm Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet"

Konsantrasyon Adm Adm Mutlak Zihinsel ve Ruhsal Hakimiyet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima