Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Konumlandrma

Al Ries - Jack Trout
pubblicato da Mediacat Yaynclk

Prezzo online:
1,90

Pazarlama devrimini ateleyen kitap!

Dünyaca ünlü pazarlama stratejistleri Al Ries ve Jack Trout, iletiim bombardman altndaki toplumumuzda fark edilmenin yolunun insanlarn zihninde esiz bir "konum" yaratmaktan geçtiini söylüyor... Ve bunun nasl yaplacan çok net örneklerle anlatyorlar.
- Birinin zihnine girmenin en kolay yolu nedir?
- Pazarlamada vereceiniz en önemli karar hangisidir?
- Esiz bir konum nasl bulunur, nasl yaratlr?
- Konumlandrma çalmanz etkileyebilecek trendleri nasl analiz edersiniz?
- Kaçnmanz gereken tuzaklar nelerdir?
- Mevcut konumunuzdan nasl faydalanabilirsiniz?

Bu sorularn cevaplarn ve daha fazlasn Ries ve Trout'nun ürününüzü, kariyerinizi veya kendinizi bir adm öteye tamann yollarn anlatt Konumlandrma'da bulacaksnz.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 175

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786020065

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Konumlandrma"

Konumlandrma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima