Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Koos Matroos en de avonturen met sampie de zeeschildpad

Remco op den Dries
pubblicato da Remco op den Dries

Prezzo online:
1,44

Koos is een matroos die op zijn boot de mooiste reizen maakt ende leukste avonturen beleeft. Ditmaal een leuk avontuur waarbij Koos zijn avonturen beleeft met Sampie de zeeschilpad. Hieronder het begin van het boek.

Koos zit op een bankje in de haven naar zijn boot te kijken. Hij is er best trots op. Ook omdat hij deze net opnieuw heeft geschilderd.
Zijn boot is nu weer mooi geel, met blauwe strepen en natuurlijk een grote Z op de zijkant geschilderd, om te laten zien dat Koos een
echte zeeman is. Koos trekt zijn matrozen pet weer goed recht op zijn hoofd en steekt een grote pijp aan om te roken. `Het zal fijn zijn
om weer te gaan varen', denkt hij in zichzelf. `Maar waarheen? Ga ik naar de Noordpool, of de Zuidpool, China ben ik ook nog niet
geweest. Maar eigenlijk wil ik wel weer een keer naar Afrika, daar ben ik lang niet naar toe gevaren.
Ik zal er wel een nachtje over slapen.' Terwijl de avond valt, rookt Koos rustig verder aan zijn pijp. De volgende ochtend is Koos vroeg
op en hij weet waar hij naar toe wil. Naar Afrika. Hij maakt alles zo snel mogelijk klaar voor vertrek
`Toet toet!!,' toetert de scheepshoorn van de boot van Koos matroos,`toet toet!!' `Alle hens aan dek!, gooi de trossen los, hijs de
zeilen,' zegt Koos met luide stem `en haal het anker op!' `Toet toet,' toetert de scheepshoorn nog een keer. Koos vaart langzaam de haven
uit, op weg naar een nieuw avontuur. Hij staat stevig achter zijn stuurwiel en vaart richting de zee. Koos draait het stuurwiel hard in
het rond om de boot in de goede richting te krijgen. Het kleineschuitje draait snel bij en vaart in de richting van de ondergaande
zon. `Volgens mij ben ik nu op weg naar Afrika.' Koos gaat op het krukje achter het stuurwiel zitten. Gooit zijn benen op het stuurwiel
en stuurt daarmee zijn bootje verder op reis.`Zo eindelijk weer op zee', zegt Koos met een zucht.' Op dat moment land er een meeuw
op de punt van de boot. `Dag Mus, daar ben je weer,' zegt Koos tegen de meeuw. Koos haalt zijn benen van het stuurwiel af en staat........

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Remco Op Den Dries

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9781311396280

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Koos Matroos en de avonturen met sampie de zeeschildpad"

Koos Matroos en de avonturen met sampie de zeeschildpad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima