Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kozmik Gezgin

Gahl Sasson
pubblicato da Butik

Prezzo online:
7,68

o Yaamn anlam nedir?
o Ruh arkadam ne zaman bulacam?
o Öldükten sonra bana ne olacak?
o Astrolojik kaderime baml mym, onu deitirebilir miyim?
Tüm bunlar bu kitapta bulacaksnz.

Ek olarak bu kitap, size kendi astrolojik haritanz bir profesyonel gibi yorumlamasn öreterek bu on iki haftalk yolculuu kiiselletirecek.
Kitapta, sizi zodyakn on iki burcunun her birinin arketip gücüne balayacak özel branice harfleri bulacaksnz. Bu güçlü simgeleri, göklerin enerjisine erimek için anahtar olarak kullanarak hayallerinizi aça çkarabilecek ve astrolojik kaderinizin kstlamalarn aabileceksiniz. Bu büyü sizi bir gizemciye dönütürecek.

Astrolojinin yarar olduuna dair bilimsel bir kant yoktur. Ama bu, astrolojinin ie yaramad veya döngüleri analiz etmede ve yaam anlamada iyi bir araç olmad anlamna gelmez. Hiç kimse sevginin nasl ilediini bilmez ama hepimiz sevgiye inanrz. Hiç kimse Tanr'nn varln kesin olarak kantlamamtr; yine de yeryüzü nüfusunun büyük bir ksm güçlü bir ekilde Tanr'ya inanmaktadr. Benim astrolojinin geçerlilii dorultusundaki tutumumu, Alexander Graham Bell'in u sözleri çok güzel özetlemektedir: "Bu gücün ne olduunu söyleyemeyeceim. Bütün bildiim, onun var olduudur."

nce Kapak:

Sayfa Says: 448

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 300

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929864

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kozmik Gezgin"

Kozmik Gezgin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima