Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kuantum fizii herhalde en ilginç, en gizemli bilimsel konudur; sevimli bir köpekle yaplan Sokratik bir tartmann onun örtüsünü kaldracan kim bilebilirdi?
Cory Doctorow

Orzel'in kuantum fiziine mizah dolu yaklam nefis; Emmy de bu son derece gizemli mevzunun incelikleri hakknda hepimizin sormak istediklerini soran mükemmel bir köpek.
Jennifer Oullette

Bu küçük çekici kitap modern bilimin en tuhaf ve en önemli konularndan birini örenmenin en elenceli yolu.
William D. Phillips
1997 Fizik Nobel Ödülü Sahibi

Chad Orzel ve sevgili köpei Emmy sayesinde nihayet Heisenberg kesinsizlik ilkesini anladm! Emmy'nin herhalde benden daha çabuk kavrad kritik önemdeki dier fikirlerin lafn bile etmiyorum. Köpeinize Kuantum Fiziini Nasl Öretirsiniz, modern fizik hakknda en ufak bir fikri olmayan insanlar için bile bir lütuf.
Spencer Quinn-

nce Kapak:

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 171

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Aylak Kitap

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Aylak Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785866664

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Köpeinize Kuantum Fiziini Nasl Öretirsiniz?"

Köpeinize Kuantum Fiziini Nasl Öretirsiniz?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima