Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Köprü Kitaplar 17 - Dört Kozalak

Karin Karakal
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
7,98

Editörlüünü Semih Gümü'ün üstlendii, 2010 Memet Fuat
Yaynclk Ödülü'yle taçlanan Köprü Kitaplar koleksiyonunun 17. kitabn, edebiyatmzn duyarl kalemlerinden air, yazar Karin Karakal yazd. Karakal, farkl kültürel ortamlarda büyüyen dört genci bir araya getirdii romannda, snav kaygsnn genç bireyleri nasl etkilediini duygu dolu, yaln bir dille anlatyor. Baarmalar gereken bir snavn yan sra, hayatta yürüyecekleri bir yol da oluturmaya çalan gençlerin, kültürel ve toplumsal farkllklar anlamlandrma çabalar ve dayanmayla her türlü önyargy, zorluu ama azimleri romann güçlü duygu dünyasn düünsel unsurlarla zenginletiriyor. Çada Türk edebiyatnn özgün yazarlarn çocuklarla ve gençlerle buluturan Köprü Kitaplar koleksiyonunun bu roman, gençler, öretmenler ve aileler için,
birlikte çkabilecekleri bir edebi yolculuk ans.

Üniversite snavlar yaklamaktadr; bambaka kültürel ve sosyal aile yaplarnda büyüyen dört gencin yolu, iki genç öretmenin evinde kesiir. Her yl seçtikleri "özel" örencileri snavlara hazrlayan öretmenlerle bir yandan ders çalrken, bir yandan da yaama ilikin sorularna cevap arayan gençler, gerçek bilgi üzerine kafa yorar ve dostluun gücünü kefederler...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059952699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Köprü Kitaplar 17 - Dört Kozalak"

Köprü Kitaplar 17 - Dört Kozalak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima