Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A londoni Természettudományi Múzeumból eltnik a világ egyik legnagyobb preparált polipja, az Architeuthis dux. A megmagyarázhatatlan bncselekmény - miként kerülhetett ki a gigászi üvegtartály a bezárt terembl? - azonban csak a kezdet, amely még ennél is bizarrabb események láncolatát indítja el.

A fejlemények szökárként sodorják el a rendkívüli példány preparátorát és egyben a bntény felfedezjét, Billy Harrow-t. A racionális tudóst elnyeli a modern London mágikus birodalma, ahol szekták vívják vallásos bandaháborúikat, a kultuszrendrség az apokalipszis elhárításán fáradozik, és groteszk orgyilkosok dolgoznak az embernek már semmilyen értelemben nem nevezhet maffiafnököknek.

Billy helyzetét nehezíti, hogy az Architeuthis dux teremtjeként hirtelen túlságosan is fontos személlyé válik abban a másik nagyvárosban, ahol a lényt valódi istennek tartják. A kérdés pedig innentl már nem egyszeren az, hogy ki tervelte ki a páratlan bntényt - hanem az, hogy vajon melyik szekta akarja egy halott isten segítségével elhozni a nagy, végs apokalipszist?

A Konzulváros szerzjének urban fantasyje sötéten humoros és közben mégis véresen komoly regény; rendkívüli ötletekkel teli utazás egy rült és titokzatos London szívébe.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155468919

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kraken"

Kraken
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima