Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kreativitet för livet

Bengt Renander - Destrito Byra
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
5,88

Lär dig använda dina problem! De är nyckeln till din kreativitet och vägen till dig själv.

Kreativitet är en av vår tids mest eftertraktade egenskaper. Förmågan att tänka nytt, innovativt, modigt och oväntat - och att sedan genomföra det - väcker beundran och öppnar möjligheter. Men kreativitet är inte endast förbehållen reklamfolk, konstnärer eller uppfinnare utan det är ett sätt för var och en av oss att gripa sig an sin livssituation i stort, sina drömmar om framtiden och sina högst vardagliga bekymmer.Med pedagogisk känsla och många rika exempel ur sitt eget liv, såväl framgångar som motgångar, beskriver Bengt kreativiteten som ett slags livsstil och metod för att förstå sig själv bättre. Genom att utveckla sin kreativitet får man ett konstruktivt, skapande och positivt sätt att vara på som man har glädje av inom alla områden av livet, hela livet. För livet består av att lösa små och stora problem - konsten är att lösa dem kreativt. Oavsett om det handlar om att lösa en matteuppgift i skolan, skriva ett bröllopstal, öka omsättningen på sitt företag eller ta sig ur ett missbruk.Det första man ska göra är att sluta se problem som problem. Och istället inse att de är en råvara för den kreativa processen, en förutsättning för livet och en möjlighet för oss att utvecklas. Utan problem, ingen kreativ process. Konsten är att se dem och formulera dem. Först då kan vi ta reda på vilket problem vår kreativitet ska lösa. Så här ser processen ut:

Vad är problemet? Få en idé. Genomför den. Boken ger en enkel men djupt fascinerande tankemodell så att du som läsare ska bli en mer kreativ, effektiv och ärlig medmänniska. Målet är att du bättre ska kunna lösa de problem du ställs inför. Att du ska känna dig mer förväntansfull när du vaknar och mer tillfredsställd när du går och lägger dig.

Bengt Renander arbetar sedan 1999 med kreativitetsutveckling av grupper och individer. Han har över tjugofem års erfarenhet av kreativa yrken, som copywriter, regissör, manusförfattare och filmproducent.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789174243161

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kreativitet för livet"

Kreativitet för livet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima