Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kreativitás Rt.

Amy Wallace - Ed Catmull
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,99

A Pixar több mint 20 éve megkerülhetetlen az animációsfilm-készítésben. Könnyed történetmesélés, leleményes cselekményszövés és érzelmi hitelesség - a Pixar filmjei a kreativitás legjobb példái. Olyan közönségsikerek fzdnek a stúdió nevéhez, mint a Toy Story-trilógia, a Szörny Rt., a Némó nyomában, A hihetetlen család vagy a WALL-E, amelyek együttesen 30 Oscar-díjat is begyjtöttek.
Ed Catmull, a Pixar társalapítója és elnöke és a Disney Animation elnöke felfedi a cég hagyományokkal szembeforduló elveit és módszereit, amelyeknek alapelem a kreatív folyamat védelmezése. Elsként nyújt betekintést a cég mködésébe: megtudhatjuk, miként zajlanak a stúdió megbeszélései és a filmek bemutató utáni kiértékelései, valamint az Agytröszt ülései, ahol a filmtörténet számos sikeres alkotása formálódott. A Kreativitás Rt. azoknak a vezetknek szól, akik beosztottaikkal együttmködve új csúcsokat akarnak meghódítani, ám haszonnal forgathatja bárki, aki eredetiségre törekszik.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Marketing, Pubblicità e Vendite » Marketing e vendite » Management » Tecniche di management » Economia » Economia dello sviluppo

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635650279

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Kreativitás Rt."

Kreativitás Rt.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima