Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hitler råder ved krigens udbrud over verdens stærkeste luftvåben. I sommeren 1940 skal Luftwaffes bombefly knække Storbritannien, så landet tvinges til at slutte fred med Hitler eller bliver så svækket, at vejen er banet for en tysk invasion. Men briterne har en trumf i ærmet: et helt nyt jagerfly. Den lille Spitfire er yderst manøvredygtig, og de frygtløse britiske piloter formår at stikke en pind i Luftwaffes propel, selvom tyskernes Messerschmitt-jager på papiret er langt stærkere. I kampen mod briterne satser tyskerne i stedet på V-1- og V-2-bomber. Også andre grusomme våben er på tegnebrættet, men kun få når at blive færdige. Del 12 af EN VERDEN I KRIG følger våbenkapløbet frem til atombomben Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia militare , Politica e Società » Ideologie e Teorie politiche » Ideologie politiche » Politica e Istituzioni » Totalitarismo e Dittatura

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726380811

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Krigens vildeste våben"

Krigens vildeste våben
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima